DDV heeft een vertrouwenspersoon

door system  |   14562 views  |   algemeen  |   laatst aangepast 24-5-2014 om 18:06 door Eduard

DDV wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: tennis. Een vertrouwenspersoon lijkt daarmee in tegenspraak te zijn: we doen er met elkaar immers alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat …. 
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen DDV willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de omgang binnen de club leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen 
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon? 
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon? 
Over de gesprekken die tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor? 
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hierover, die tussen DDV-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen DDV-verband en de betrokkene(n). Twijfel je daarover: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

Hoe kom ik in contact met de Vertrouwenspersoon?
Stuur een mail naar vertrouwenspersoon@altcddv.nl. De vertrouwenspersoon neemt dan contact met je op.

Over de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van DDV is Frans Schalkwijk. Frans is al een aantal jaar lid van DDV en psychotherapeut.

 SPONSOR