Ereleden en Leden van Verdienste van ALTC D.D.V.

door system  |   21798 views  |   algemeen  |   laatst aangepast 15-4-2013 om 13:14 door

Met grote trots vermelden wij op onze verenigingswebsite de namen van onze Ereleden en Leden van Verdienste.
Ondergenoemde clubleden hebben recent of in het verleden gedurende een lange reeks van jaren veel tijd en energie gestoken in onze club en hebben zij mede bijgedragen aan de fantastische club die DDV nu is.
De vereniging is hen zeer veel dank verschuldigd.

Ereleden ALTC D.D.V.
Stan Franker
Ruud de Groot
Job Rappange

Leden van verdienste ALTC D.D.V.
Lucie de Vries-Ex
Gea Woldringh-Kok

Roeland Bertrams
Hein Blocks
Berry Coelho
Dick Lorist
Geert van Offeren
Anton Petersen

 SPONSOR